Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Vip Cruise – LP Management Oy
Tienpolvi 8
57710 Savonlinna
y-tunnus 2271317-5

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Janne Leinonen
janne.leinonen@vipcruise.info

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Lomakkeella lähetyt viestit sekä annetut yhteystiedot tallennetaan tietokantaan viesteihin vastaamista varten. Rekisteritietoja käsitellään markkinointiin, asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen liittyen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen ilmoittamalla siitä Vip Cruise – LP Management Oy:lle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Viesti
  • Muut lomakkeella lähetyt tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja yhteydenottolomakkeen sekä tarjouspyyntölomakkeen kautta.

7. Tietojen luovutus

Vip Cruise – LP Management Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterin pitäjän tietojärjestelmä on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa jotka myönnetään vain rekisterin pitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.